Välkommen till RUGAB

Avloppstjänster dygnet runt

Jour dygnet runt:

08-650 62 60

018-52 62 65

Jour dygnet runt
Akuta stopp
Slamsugning
Utredning/Felsökning
Rörinspektion
Stamspolning
jour-rotated
akuta-stopp
slamsugning
utredning-rotated
rörinspektion
stamspolning-rotated

Vi ställer upp och löser era problem dygnet runt. Vårat totala tjänsteutbud finns att tillgå närhelst era problem uppstår.

Högtrycksspolning, rotskärning, fräsning.

Dagvattenbrunnar, pumpgropar, rännor etc.

Vi erbjuder felsökning och utredning vid exempelvis återkommande stopp och luktproblematik samt kan tillhandahålla ledningslokalisering med sondutrustning.

Vi levererar rörinspektion som innebär att med kamera invändigt inspektera delar av, eller hela ledningsnät. Tillämpningsbart även vid specifik felsökning, statuskontroll av befintligt skick, inspektion av nylagda ledningar i bottenplatta innan gjutning och slutbesiktning av nyproduktion för att nämna några områden. All rörinspektion utförs enligt STVF-s regelverk T25 där dokumentation av sammanställt inspektionsmaterial levereras digitalt.

Högtrycksspolning i underhållssyfte av fastighetens lokala förgreningar med tillhörande stammar och samlingsledningar.

Jour dygnet runt
Akuta stopp
Slamsugning
jour-rotated
akuta-stopp
slamsugning

Vi ställer upp och löser era problem dygnet runt. Vårat totala tjänsteutbud finns att tillgå närhelst era problem uppstår.

Högtrycksspolning, rotskärning, fräsning.

Dagvattenbrunnar, pumpgropar, rännor etc.

Utredning/Felsökning
Rörinspektion
Stamspolning
utredning-rotated
rörinspektion
stamspolning-rotated

Vi erbjuder felsökning och utredning vid exempelvis återkommande stopp och luktproblematik samt kan tillhandahålla ledningslokalisering med sondutrustning.

Vi levererar rörinspektion som innebär att med kamera invändigt inspektera delar av, eller hela ledningsnät. Tillämpningsbart även vid specifik felsökning, statuskontroll av befintligt skick, inspektion av nylagda ledningar i bottenplatta innan gjutning och slutbesiktning av nyproduktion för att nämna några områden. All rörinspektion utförs enligt STVF-s regelverk T25 där dokumentation av sammanställt inspektionsmaterial levereras digitalt.

Högtrycksspolning i underhållssyfte av fastighetens lokala förgreningar med tillhörande stammar och samlingsledningar.

Jour dygnet runt
Akuta stopp
jour-rotated
akuta-stopp

Vi ställer upp och löser era problem dygnet runt. Vårat totala tjänsteutbud finns att tillgå närhelst era problem uppstår.

Högtrycksspolning, rotskärning, fräsning.

Slamsugning
Utredning/Felsökning
slamsugning
utredning-rotated

Dagvattenbrunnar, pumpgropar, rännor etc.

Vi erbjuder felsökning och utredning vid exempelvis återkommande stopp och luktproblematik samt kan tillhandahålla ledningslokalisering med sondutrustning.

Rörinspektion
Stamspolning
rörinspektion
stamspolning-rotated

Vi levererar rörinspektion som innebär att med kamera invändigt inspektera delar av, eller hela ledningsnät. Tillämpningsbart även vid specifik felsökning, statuskontroll av befintligt skick, inspektion av nylagda ledningar i bottenplatta innan gjutning och slutbesiktning av nyproduktion för att nämna några områden. All rörinspektion utförs enligt STVF-s regelverk T25 där dokumentation av sammanställt inspektionsmaterial levereras digitalt.

Högtrycksspolning i underhållssyfte av fastighetens lokala förgreningar med tillhörande stammar och samlingsledningar.

Följ oss på sociala medier