Jour dygnet runt:  08-650 62 60

För privatkunder
Betala enklare med

Slipp fakturaavgiften

Jour dygnet runt:  08-650 62 60

För privatkunder
Betala enklare med

Slipp fakturaavgiften

Jour dygnet runt:  08-650 62 60

För privatkunder
Betala enklare med

Slipp fakturaavgiften

Vad vi gör

Slamsugning

Dagvattenbrunnar, pumpgropar, rännor etc.

Rörinspektion

Vi levererar rörinspektion som innebär att med kamera invändigt inspektera delar av, eller hela ledningsnät. Tillämpningsbart även vid specifik felsökning, statuskontroll av befintligt skick, inspektion av nylagda ledningar i bottenplatta innan gjutning och slutbesiktning av nyproduktion för att nämna några områden. All rörinspektion utförs enligt STVF-s regelverk T25 där dokumentation av sammanställt inspektionsmaterial levereras digitalt.

Utredning/felsökning

Vi erbjuder felsökning och utredning vid exempelvis återkommande stopp och luktproblematik samt kan tillhandahålla ledningslokalisering med sondutrustning.

Stamspolining

Högtrycksspolning i underhållssyfte av fastighetens lokala förgreningar med tillhörande stammar och samlingsledningar.

Akuta stopp

Högtrycksspolning, rotskärning, fräsning.