Jour dygnet runt:  08-650 62 60

För privatkunder
Betala enklare med

Slipp fakturaavgiften

Jour dygnet runt:  08-650 62 60

För privatkunder
Betala enklare med

Slipp fakturaavgiften

Jour dygnet runt:  08-650 62 60

För privatkunder
Betala enklare med

Slipp fakturaavgiften

Vad vi gör

Jour dygnet runt

Vi ställer upp och löser era problem dygnet runt. Vårat totala tjänsteutbud finns att tillgå närhelst era problem uppstår.

Akuta stopp

Högtrycksspolning, rotskärning, fräsning.

Slamsugning

Dagvattenbrunnar, pumpgropar, rännor etc.

Utredning/Felsökning

Vi erbjuder felsökning och utredning vid exempelvis återkommande stopp och luktproblematik samt kan tillhandahålla ledningslokalisering med sondutrustning.

Rörinspektion

Vi levererar rörinspektion som innebär att med kamera invändigt inspektera delar av, eller hela ledningsnät. Tillämpningsbart även vid specifik felsökning, statuskontroll av befintligt skick, inspektion av nylagda ledningar i bottenplatta innan gjutning och slutbesiktning av nyproduktion för att nämna några områden. All rörinspektion utförs enligt STVF-s regelverk T25 där dokumentation av sammanställt inspektionsmaterial levereras digitalt.

Stamspolning

Högtrycksspolning i underhållssyfte av fastighetens lokala förgreningar med tillhörande stammar och samlingsledningar.