Om oss

Rörunderhållsgruppen RUGAB erbjuder 35-års samlad spetskompetens inom VA-branschen.
RUGAB drivs av ledorden Rätt skall vara rätt och Varje utfört arbete skall generera en nöjd kund och nya uppdrag. 
Detta är sprunget ur RUGAB-gruppens samlade erfarenheter och genomsyrar hela företagets värdegrund i bemötandet av både kunder likväl som anställda.

RUGAB startades efter att två ur den nuvarande ägarstrukturen hade en vision om att i egen regi leverera tjänster med inriktning på rörinspektion och högtryckspolning samt konsultation inom dessa områden. 

Vi startade företaget med gemensamt fokus att leverera högsta kvalitet på alla beställda uppdrag oavsett storlek på projekt.

Vi åtar oss allt ifrån akuta avloppsstopp till större utredningar av ledningsnät, samt vid rörinspektion leverera dokumentation i digitalt format som är förståelig för såväl fackman som lekman.

Henrik Fahlgren, VD

Har varit i byggbranschen sedan slutet på 80-talet. Senaste åren som regionchef i Stockholm på större VA och skadeservice företag. Under åren som gått har jag lärt mig att kunder som känner sig förstådda i sina problem och där lösningen hanteras på ett professionellt och effektivt sätt är de som kommer att bygga den stabila grund varje bolag behöver för överlevnad och utveckling.

Kontakt:
076-868-9060
henrik@rugab.se

Iman Zolgharnian, Produktionsansvarig

Gedigen kunskap i VA-branschen med över 12års erfarenhet. Arbetat med produktionsledning inom rörinspektion fastighet, felsökning och utredning. Vill att kundens återkoppling skall vara förståelig för såväl branschfolk som lekmän.

Kontakt:
076-868-9601
iman@rugab.se

Jesper Glinka, Ansvarig rörinspektör och projektledare

15 års erfarenhet inom VA-branschen samt certifierad rörinspektör enligt STVF.
Brinnande intresse för sitt yrke vilket speglar sig i leverans av utförda uppdrag.

Kontakt:
076-868-9619
jesper@rugab.se

Ronny Eklund, vVD

Bakgrund i transport och logistik-branschen.
Har de senaste 10 åren produktionsstyrt VA-uppdrag så som avloppsstopp, ADR-transporter och stamspoling samt fräsnings projekt i Stockholm.
Ser att snabb service och återkoppling samt att viljan att lösa kundens problem är nyckeln till en god relation.

Kontakt:
076-868-9600
ronny@rugab.se